Vi gjør vårt ytterste for å møte deg og dine behov så raskt som mulig

Kontakt oss for å avtale tidspunkt for befaring eller for å få et uforpliktende tilbud

Vi tilbyr blant annet verditaksering og tilstandsvurdering av bygninger, uavhengig kontroll og byggelånsoppfølging

Din lokale takstmann i Nord-Salten

Verditakst

En verditakst er en beregning av eiendommens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av teknisk verdi og markedsverdi på eiendommen. 

En verditakst inneholder valideringskoden (e-kode) som bank/långiver ofte etterspør ved refinansiering eller lånesøknad. 

Tilstandsrapport NS 3600

Fra 01.01.2022 anbefales det bruk av tilstandsrapport tilpasset ny avhendingslov ved omsetning av boliger. Våre tilstandsrapporter er tilpasset den nye avhendingsloven, og kan benyttes ved bruk av eierskifteforsikring. 

En tilstandsrapport beskriver boligen/bygningens tilstand, samt skader eller avvik man finner ved undersøkelser på befaringen. Man vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge, og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse, og avvik beskrives nærmere for hver bygningsdel. 

Verditakst med beskrivelser er en del av tilstandsrapporten. 

Pris på utarbeidelse av tilstandsrapport varierer etter type eiendom og størrelse på boligen. Ta kontakt for tilbud. 

Verdivurdering/e-takst

En verdivurdering/e-takst er en enkel generell beskrivelse av eiendommen og bygninger med markedsverdi.

Rapporten  inneholder også valideringskoden (e-kode) som bank/långiver ofte etterspør ved refinansiering eller lånesøknad. 

Ved enkelte tilfeller der e-kode ikke er etterspurt kan det utarbeides en enklere verdivurdering som er litt rimeligere. Ta kontakt for nærmere info. 

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i tiltaksklasse 1. 

Ring eller send oss en e-post med tegninger og beskrivelser så setter vi sammen et uforpliktende tilbud. 

Forhåndstakst

En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder for en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Forhåndstakst er ofte benyttet ved oppføring av nye boliger. 

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Skade/reklamasjonstakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring. 

Vi bistår også med oppfølging av gjenoppbyggingen hvis det er ønskelig. 

Vi utarbeider også reklamasjonsrapporter/takster. 

Skadetakster/reklamasjonsrapporter utføres som timesarbeid. 

Andre tjenester

Andre tjenester vi tilbyr: 

- Byggelånsoppfølging

- Fuktmåling/dokumentasjon

- Byggesøknader

Priser

Trykk les mer for å vise våre priser. Priser oppdatert 01.01.2024

Les mer ...
Om oss

Stian Steffensen AS

Vi tilbyr våre kunder taksering og andre tilhørende tjenester. Vi betjener i hovedsak Nord-Salten med tilliggende kommuner, og utfører et bredt spekter ulike takseringsoppdrag: Tilstandsrapporter, verditaksering av bolig- og næringseiendommer, verdivurdering, uavhengig kontroll, byggelånsoppfølging, blant annet.

Lang og variert erfaring fra bransjen utgjør en garanti for at ditt oppdrag er i trygge hender hos oss, og utføres profesjonelt etter avtale. For oss er kundens tilfredshet og gode tilbakemeldinger en selvsagt prioritet. 

Vi har som mål å være en konkurransedyktig bedrift med kunden i fokus, og legger stor vekt på kvalitet og faglig dyktighet slik at taksten blir riktig for deg som kunde. Vi vil besvare takstforespørsler så raskt som mulig, møte presis til avtalte befaringer og levere til avtalt tid. 

Våre kunder er hovedsakelig privatpersoner, meglere, advokater, banker/låneinstitusjoner, forsikringsselskap og offentlige oppdragsgivere.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

trv
trv

trv

Kontaktskjema

482 30 850
Oppeid, 8294 HAMARØY
Orgnr 815 143 272